iCheck Scanner

iCheck nhận đầu tư lớn khi ứng dụng Việt phát hiện hàng giả

icheck

Startup này cũng nuôi tham vọng phối hợp với cơ quan chức năng để phát hành loại tem chống hàng giả công nghệ cao. Mục